+ Dodaj swoj▒ stronŕ

Zanim dodasz swoja stronŕ to przeczytaj regulamin! Zaczŕ│o mnie nudziŠ odpisywanie dlaczego strona nie zosta│a zatwierdzona.

REGULAMIN
Aby strona zosta│a dodana do katalogu musisz na stronie ktˇrej adres poda│e w rubryce link zwrotny (nie musi to byŠ strona g│ˇwna, mo┐e to byŠ dzia│ linki w serwisie ktˇry dodajesz do katalogu) zamieÂciŠ nastŕpuj▒c▒ wstawkŕ (link tekstowy):


lub tak▒ (button):

Zamieszczaj▒c w katalogu swoj▒ stronŕ zyskujesz link, po ktˇrym google dojdzie do Twojej strony i j▒ zindeksuje (wp│ywa to pozytywnie na pozycjŕ strony w wynikach wyszukiwania). Wiŕcej informacji o pozycjonowaniu stron w wyszukiwarkach znajdziesz tutaj

A. Link zwrotny

1) JeÂli nie zamieÂcisz wstawki, to Twoja strona nie zostanie dodana do katalogu

2) Do katalogu jedn▒ stronŕ mo┐na dodaŠ tylko 1 raz

3) W polu link zwrotny podajesz link do podstrony gdzie zamieÂci│e wstawkŕ

4) JeÂli dodajesz do katalogu kilka serwisˇw to w ka┐dym musi byŠ link zwrotny

5) Strony firmowe (i anglojŕzyczne) mog▒ byŠ bez linku zwrotnego

B. Zasady ogˇlne

0) Nie akceptujŕ stron niezgodnych z prawem (warez, szerzenie rasizmu itp.)

1) Niechlujne wpisy, wpisy wygladajace jak zbiˇr s│ˇw kluczowych bŕda usuwane

2) Nie akceptujŕ wpisˇw niegramatycznych, z wieloma b│ŕdami ortograficznymi a tak┐e takich, ktˇre sk│adaj▒ siŕ ze zbitki samych s│ˇw kluczowych

3) We wpisach nie wolno podawaŠ telefonu, ani adresu firmy. To jest katalog stron a nie serwis og│oszeniowy

3) JeÂli opis jest krˇtszy od tytu│u, b▒d╝ w opisie jest np. numer telefonu lub jest zbyt rozwlek│y to uwa┐am, ┐e jest niechlujny

4) Strony anglojŕzyczne mo┐na dodawaŠ tylko do dzia│u International

5) W dziale International nie mo┐na dodawaŠ innych stron ni┐ anglojŕzyczne

6) Strony erotyczne mo┐na dodawaŠ tylko w dziale Erotyka

7) JeÂli strona ma dwie wersje jŕzykowe to w dziale International musi byŠ link prowadz▒cy bezpoÂrednio do strony w jŕzyku angielskim (a nie do strony wyboru jŕzyka)

8) JeÂli nie ma odpowiedniej kategorii to dodaj▒c wpis zasugeruj nazwŕ nowej kategorii i jej ewentualne umiejscowienie

JeÂli nie akceptujesz tego regulaminu, to nie dodawaj do niego swojej strony. Dodanie strony jest rˇwnoznaczne z akceptacj▒ regulaminu!


Kategoria:
Tytu│ strony:  
Adres strony (URL):
E-Mail:
link zwrotny:
uwagi dla administratora np. propozycja nowej kategorii:
Jak na imie ma Mickiewicz?
(jest to zabezpieczenie przed automatami):
Opis:


+ Dodaj swoj▒ stronŕ

Polecam: Word, Excel, PowerPoint porady | Kurs VBA | Kurs Power Query | Testy ECDL | Promocje | Digcomp 16